• IV SA/Wa 1096/14 - Wyrok ...
  20.04.2019

IV SA/Wa 1096/14

Wyrok
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
2014-07-08

Nietezowane

Artykuły przypisane do orzeczenia

Do tego artykulu posiadamy jeszcze 13 orzeczeń.
Kup dostęp i zobacz, do jakich przepisów odnosi się orzeczenie. Znajdź inne potrzebne orzeczenia.

Skład sądu

Jakub Linkowski
Piotr Korzeniowski /sprawozdawca/
Teresa Zyglewska /przewodniczący/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Teresa Zyglewska, Sędziowie sędzia WSA Piotr Korzeniowski (spr.), sędzia WSA Jakub Linkowski, Protokolant ref. staż. Paweł Smulski, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 lipca 2014 r. sprawy ze skargi K. R. "[...]" Handel-Usługi na decyzję Ministra Środowiska z dnia [...] lutego 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udzielenia pozwolenia na unieszkodliwienie odpadów oddala skargę

Szukaj: Filtry
Ładowanie ...