• I SA/Gd 1780/99 - Wyrok N...
  30.09.2016

I SA/Gd 1780/99

Wyrok
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 19 stycznia 2000 r.

Teza

Obowiązek określenia w decyzji przybliżonej kwoty zobowiązania podatkowego nałożony na organy podatkowe w przepisie art. 33 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) powinien być zrealizowany w taki sposób, by fakt ziszczenia się tej przesłanki mógł podlegać kontroli sądowej. Wprawdzie postępowanie to nie ma charakteru zastępczego do postępowania wymiarowego, to jednak ustawodawca nałożył w tym przypadku przynajmniej obowiązek uprawdopodobnienia, że zaległość w określonej w sposób przybliżony wysokości istnieje.

Artykuły przypisane do orzeczenia

Do tego artykulu posiadamy jeszcze 115 orzeczeń.
Kup dostęp i zobacz, do jakich przepisów odnosi się orzeczenie. Znajdź inne potrzebne orzeczenia.

Szukaj: Filtry
Ładowanie ...