• II AKz 403/04 - Postanowi...
  26.10.2016

II AKz 403/04

Postanowienie
Sądu Apelacyjnego w Krakowie
z dnia 17 listopada 2004 r.

Teza

Mechanizm Europejskiego Nakazu Aresztowania opiera się na wysokim stopniu zaufania między państwami członkowskimi, które wykonują go w oparciu o wzajemne uznawanie decyzji organów wymiaru sprawiedliwości (art. 10 preambuły do Decyzji Ramowej Rady Unii Europejskiej z dnia 13.6.2002 roku - 2002/584/WSiSW). Jeszcze przed nowelizacją wprowadzającą nakaz do ustawy procesowej wyrażano w orzecznictwie pogląd, iż celem postępowania ekstradycyjnego jest jedynie rozstrzygnięcie o prawnej dopuszczalności wydania, uznające za wystarczające uprawdopodobnienie zarzutu popełnienia przestępstwa, przyjmowane na podstawie faktu złożenia przez państwo wniosku o ekstradycję (postanowienie SA Katowice z dnia 25.8.1999 roku - KZS 10/99 poz. 63).

Artykuły przypisane do orzeczenia

Do tego artykulu posiadamy jeszcze 15 orzeczeń.
Kup dostęp i zobacz, do jakich przepisów odnosi się orzeczenie. Znajdź inne potrzebne orzeczenia.

Szukaj: Filtry
Ładowanie ...