Query failed: connection to localhost:9313 failed (errno=111, msg=Connection refused). Rozdział 10b. Właściciel przedsiębiorstwa zagrożonego przepadkiem - Kodeks postępowania karnego - KPK
  • Kodeks postępowania karne...
  22.01.2020

Kodeks postępowania karnego

Stan prawny aktualny na dzień: 22.01.2020

Dz.U.2020.0.30 t.j. - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego

Rozdział 10b. Właściciel przedsiębiorstwa zagrożonego przepadkiem

Właścicielowi przedsiębiorstwa zagrożonego przepadkiem, o którym mowa w art. 44a przepadek przedsiębiorstwa § 2 Kodeksu karnego, przysługują prawa strony w zakresie czynności procesowych odnoszących się do tego środka.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...