• Art. 611. KPK - Właściwoś...
  28.01.2020

Kodeks postępowania karnego

Stan prawny aktualny na dzień: 28.01.2020

Dz.U.2020.0.30 t.j. - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego

Art. 611. KPK


Właściwość sądu w sprawach o przejęcie lub przekazanie skazanego

§ 1.
Właściwy do rozpoznania spraw określonych w art. 608 wniosek o przejęcie skazanego obywatela polskiego § 3 w związku z § 1 i art. 609 przejęcie do wykonania orzeczonych przez organ obcego państwa kar § 1 jest sąd okręgowy, w którego okręgu skazany ostatnio stale mieszkał lub czasowo przebywał.
§ 2.
Właściwy do rozpoznania spraw określonych w art. 608 wniosek o przejęcie skazanego obywatela polskiego § 3 w związku z § 2, art. 609 przejęcie do wykonania orzeczonych przez organ obcego państwa kar § 2 i art. 610 przejęcie lub przekazanie cudzoziemca § 5 jest sąd rejonowy, w którego okręgu skazany stale mieszkał lub czasowo przebywał, a jeżeli tego nie ustalono, gdzie znajduje się mienie nadające się do egzekucji lub też skazany prowadzi działalność objętą zakazem.
§ 3.
Właściwy do rozpoznania spraw określonych w art. 610 przejęcie lub przekazanie cudzoziemca § 2 i 3 jest sąd okręgowy, w którego okręgu wydano orzeczenie, którego wniosek dotyczy.
§ 4.
Jeżeli nie można ustalić właściwości według zasad określonych w § 1, sprawę rozpoznaje Sąd Okręgowy w Warszawie.
§ 5.
Jeżeli nie można ustalić właściwości według zasad określonych w § 2, sprawę rozpoznaje sąd właściwy dla dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy.
Art. 611. Właściwość sądu w sprawach o przejęcie lub prze... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Warszawa (woj. mazowieckie)
Radca prawny
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Mediator
Poznań (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...