• Art. 607z. KPK - Wezwanie...
  18.11.2018

Kodeks postępowania karnego

Stan prawny aktualny na dzień: 18.11.2018

Dz.U.2018.0.1987 t.j. - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego

Art. 607z. KPK


Wezwanie do uzupełnienia nakazu europejskiego

§ 1.
Jeżeli informacje przekazane przez państwo wydania nakazu europejskiego nie są wystarczające do podjęcia decyzji w przedmiocie przekazania osoby ściganej, sąd wzywa organ sądowy, który wydał nakaz europejski, do ich uzupełnienia we wskazanym terminie.
§ 2.
W wypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 1, nakaz europejski podlega rozpoznaniu w oparciu o informacje przekazane wcześniej.
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...