• Art. 585. KPK - Zakres po...
  21.04.2019

Kodeks postępowania karnego

Stan prawny aktualny na dzień: 21.04.2019

Dz.U.2018.0.1987 t.j. - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego

Art. 585. KPK


Zakres pomocy prawnej

W drodze pomocy prawnej mogą być dokonywane niezbędne czynności postępowania karnego, a w szczególności:
1)
doręczanie pism osobom przebywającym za granicą lub instytucjom mającym siedzibę za granicą;
2)
przesłuchiwanie osób w charakterze oskarżonych, świadków lub biegłych;
3)
dokonywanie oględzin oraz przeszukiwanie pomieszczeń, innych miejsc i osób, zajęcie przedmiotów i wydawanie przedmiotów tych za granicę;
4)
wzywanie osób przebywających za granicą do osobistego dobrowolnego stawiennictwa przed sądem lub prokuratorem w celu przesłuchania świadka lub konfrontacji, jak również doprowadzanie w tym celu osób pozbawionych w tym czasie wolności;
5)
udostępnianie akt i dokumentów oraz informacji o karalności oskarżonych;
6)
udzielanie informacji o prawie.
Art. 585. Zakres pomocy prawnej - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...