• Art. 539b. - Termin i sk...
  21.04.2019

Kodeks postępowania karnego

Stan prawny aktualny na dzień: 21.04.2019

Dz.U.2018.0.1987 t.j. - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego

Art. 539b. KPK


Termin i skutki wniesienia skargi

§ 1.
Skargę wnosi się w terminie 7 dni od daty doręczenia wyroku z uzasadnieniem. Przepisy art. 524 terminy do wniesienia kasacji § 1 zdanie drugie i trzecie stosuje się odpowiednio.
§ 2.
Wniesienie skargi powoduje wstrzymanie wykonania zaskarżonego wyroku.
Art. 539b. Termin i skutki wniesienia skargi - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...