• Art. 517a. KPK - Odesłani...
  21.04.2019

Kodeks postępowania karnego

Stan prawny aktualny na dzień: 21.04.2019

Dz.U.2018.0.1987 t.j. - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego

Art. 517a. KPK


Odesłanie do przepisów o postępowaniu zwyczajnym

§ 1.
W postępowaniu przyspieszonym stosuje się przepisy o postępowaniu zwyczajnym, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
§ 2.
Niestawiennictwo oskarżyciela publicznego nie tamuje toku rozprawy ani posiedzenia. Jeżeli w rozprawie nie bierze udziału oskarżyciel publiczny, zarzuty oskarżenia odczytuje protokolant.
Art. 517a. Odesłanie do przepisów o postępowaniu zwyczajnym - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Porównania: 1
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...