• Art. 455a. - Niedopuszcz...
  16.07.2018

Kodeks postępowania karnego

Stan prawny aktualny na dzień: 16.07.2018

Dz.U.2017.0.1904 t.j. - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego

Art. 455a. KPK


Niedopuszczalność uchylenia wyroku

Nie można uchylić wyroku z tego powodu, że jego uzasadnienie nie spełnia wymogów określonych w art. 424 uzasadnienie wyroku.
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...