• Art. 452. KPK - Oddalenie...
  20.10.2018

Kodeks postępowania karnego

Stan prawny aktualny na dzień: 20.10.2018

Dz.U.2018.0.1987 t.j. - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego

Art. 452. KPK


Oddalenie wniosku dowodowego przez sąd odwoławczy

§ 1.
(uchylony)
§ 2.
Sąd odwoławczy oddala wniosek dowodowy, jeżeli przeprowadzenie dowodu przez ten sąd byłoby niecelowe z przyczyn określonych w art. 437 rodzaje orzeczeń sądu odwoławczego § 2 zdanie drugie.
Orzeczenia: 1
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...