• Art. 438. KPK - Względne ...
  20.10.2018

Kodeks postępowania karnego

Stan prawny aktualny na dzień: 20.10.2018

Dz.U.2018.0.1987 t.j. - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego

Art. 438. KPK


Względne przyczyny odwoławcze

Orzeczenie ulega uchyleniu lub zmianie w razie stwierdzenia:
1)
obrazy przepisów prawa materialnego;
2)
obrazy przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia;
3)
błędu w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia, jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia;
4)
rażącej niewspółmierności kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka.
Orzeczenia: 452
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...