• Art. 41. KPK - Przesłanki...
  21.04.2019

Kodeks postępowania karnego

Stan prawny aktualny na dzień: 21.04.2019

Dz.U.2018.0.1987 t.j. - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego

Art. 41. KPK


Przesłanki wyłączenia sędziego, wniosek o wyłączenie

§ 1.
Sędzia ulega wyłączeniu, jeżeli istnieje okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności w danej sprawie.
§ 2.
Wniosek o wyłączenie sędziego, zgłoszony na podstawie § 1 po rozpoczęciu przewodu sądowego, pozostawia się bez rozpoznania, chyba że przyczyna wyłączenia powstała lub stała się stronie wiadoma dopiero po rozpoczęciu przewodu.
Art. 41. Przesłanki wyłączenia sędziego, wniosek o wyłącz... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Orzeczenia: 14
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...