• Art. 4. KPK - Zasada obie...
  22.05.2019

Kodeks postępowania karnego

Stan prawny aktualny na dzień: 22.05.2019

Dz.U.2018.0.1987 t.j. - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego

Art. 4. KPK


Zasada obiektywizmu

Organy prowadzące postępowanie karne są obowiązane badać oraz uwzględniać okoliczności przemawiające zarówno na korzyść, jak i na niekorzyść oskarżonego.
Promuj swoją kancelarię!
Art. 4. Zasada obiektywizmu - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Orzeczenia: 14
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...