• Art. 299. KPK - Strony w ...
  26.05.2019

Kodeks postępowania karnego

Stan prawny aktualny na dzień: 26.05.2019

Dz.U.2018.0.1987 t.j. - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego

Art. 299. KPK


Strony w postępowaniu przygotowawczym

§ 1.
W postępowaniu przygotowawczym pokrzywdzony i podejrzany są stronami.
§ 2.
W wypadkach wskazanych w ustawie określone uprawnienia przysługują również osobom nie będącym stronami.
§ 3.
W czynnościach sądowych w postępowaniu przygotowawczym prokuratorowi przysługują prawa strony.
Promuj swoją kancelarię!
Art. 299. Strony w postępowaniu przygotowawczym - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Orzeczenia: 1
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...