• Art. 297. KPK - Cele post...
  22.04.2019

Kodeks postępowania karnego

Stan prawny aktualny na dzień: 22.04.2019

Dz.U.2018.0.1987 t.j. - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego

Art. 297. KPK


Cele postępowania przygotowawczego

§ 1.
Celem postępowania przygotowawczego jest:
1)
ustalenie, czy został popełniony czyn zabroniony i czy stanowi on przestępstwo;
2)
wykrycie i w razie potrzeby ujęcie sprawcy;
3)
zebranie danych stosownie do art. 213 dane osobopoznawcze oskarżonego i art. 214 wywiad środowiskowy o oskarżonym;
4)
wyjaśnienie okoliczności sprawy, w tym ustalenie osób pokrzywdzonych i rozmiarów szkody;
5)
zebranie, zabezpieczenie i w niezbędnym zakresie utrwalenie dowodów dla sądu.
§ 2.
(uchylony)
Art. 297. Cele postępowania przygotowawczego - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Porównania: 1 Przypisy: 1
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...