• Art. 218a. KPK - Obowiąze...
  24.05.2019

Kodeks postępowania karnego

Stan prawny aktualny na dzień: 24.05.2019

Dz.U.2018.0.1987 t.j. - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego

Art. 218a. KPK


Obowiązek zabezpieczenia danych informatycznych

§ 1.
Urzędy, instytucje i podmioty prowadzące działalność telekomunikacyjną obowiązane są niezwłocznie zabezpieczyć, na żądanie sądu lub prokuratora zawarte w postanowieniu, na czas określony, nieprzekraczający jednak 90 dni, dane informatyczne przechowywane w urządzeniach zawierających te dane na nośniku lub w systemie informatycznym. Przepis art. 218 obowiązek wydania korespondencji, przesyłek i danych § 2 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.
§ 2.
Pozbawione znaczenia dla postępowania karnego dane informatyczne, o których mowa w § 1, należy niezwłocznie zwolnić spod zabezpieczenia.
Promuj swoją kancelarię!
Art. 218a. Obowiązek zabezpieczenia danych informatycznych - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Przypisy: 1
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...