• Art. 193. KPK - Zasięgani...
  24.05.2019

Kodeks postępowania karnego

Stan prawny aktualny na dzień: 24.05.2019

Dz.U.2018.0.1987 t.j. - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego

Art. 193. KPK


Zasięganie opinii biegłego lub instytucji

§ 1.
Jeżeli stwierdzenie okoliczności mających istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy wymaga wiadomości specjalnych, zasięga się opinii biegłego albo biegłych.
§ 2.
W celu wydania opinii można też zwrócić się do instytucji naukowej lub specjalistycznej.
§ 3.
W wypadku powołania biegłych z zakresu różnych specjalności, o tym, czy mają oni przeprowadzić badania wspólnie i wydać jedną wspólną opinię, czy opinie odrębne, rozstrzyga organ procesowy powołujący biegłych.
Promuj swoją kancelarię!
Art. 193. Zasięganie opinii biegłego lub instytucji - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Orzeczenia: 14
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...