• Art. 112. KPK - Wstrzyman...
  15.12.2018

Kodeks postępowania karnego

Stan prawny aktualny na dzień: 15.12.2018

Dz.U.2018.0.1987 t.j. - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego

Art. 112. KPK


Wstrzymanie się sędziego od dalszego głosowania

Sędzia, który głosował przeciwko uznaniu oskarżonego za winnego, może wstrzymać się od głosowania nad dalszymi kwestiami; wówczas głos tego sędziego przyłącza się do zdania najprzychylniejszego dla oskarżonego.
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...