• Art. 111. KPK - Głosowani...
  16.12.2018

Kodeks postępowania karnego

Stan prawny aktualny na dzień: 16.12.2018

Dz.U.2018.0.1987 t.j. - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego

Art. 111. KPK


Głosowanie nad orzeczeniem

§ 1.
Orzeczenia zapadają większością głosów.
§ 2.
Jeżeli zdania tak się podzielą, że żadne z nich nie uzyska większości, zdanie najmniej korzystne dla oskarżonego przyłącza się do zdania najbardziej doń zbliżonego, aż do uzyskania większości.
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...