• Art. 110. KPK - Narada i ...
  23.09.2018

Kodeks postępowania karnego

Stan prawny aktualny na dzień: 23.09.2018

Dz.U.2017.0.1904 t.j. - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego

Art. 110. KPK


Narada i głosowanie nad wyrokiem

Narada i głosowanie nad wyrokiem odbywają się osobno co do winy i kwalifikacji prawnej czynu, co do kary, co do środków karnych, co do przepadku, co do środków kompensacyjnych oraz co do pozostałych kwestii.
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...