• Art. 109. KPK - Zadania p...
  15.12.2018

Kodeks postępowania karnego

Stan prawny aktualny na dzień: 15.12.2018

Dz.U.2018.0.1987 t.j. - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego

Art. 109. KPK


Zadania przewodniczącego podczas narady i głosowania nad orzeczeniem

§ 1.
Naradą i głosowaniem kieruje przewodniczący, a jeżeli co do porządku i sposobu narady oraz głosowania podniesione zostaną wątpliwości, rozstrzyga je skład orzekający.
§ 2.
Po naradzie przewodniczący zbiera głosy poczynając od najmłodszego, najpierw od ławników według ich wieku, następnie od sędziów według ich starszeństwa służbowego, a sam głosuje ostatni. Sprawozdawca, jeżeli nie jest przewodniczącym, głosuje pierwszy.
Orzeczenia: 11
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...