• Art. 96b. - Zawiadomieni...
  02.04.2020

Kodeks postępowania administracyjnego

Stan prawny aktualny na dzień: 02.04.2020

Dz.U.2020.0.256 t.j. - Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

Art. 96b. KPA


Zawiadomienie o możliwości przeprowadzenia mediacji

§ 1.
Organ administracji publicznej, z urzędu lub na wniosek strony, zawiadamia strony oraz organ, o którym mowa w art. 106 wymóg uzyskania stanowiska innego organu § 1, w przypadku gdy ten organ nie zajął stanowiska, o możliwości przeprowadzenia mediacji.
§ 2.
We wniosku strona może wskazać mediatora.
§ 3.
W zawiadomieniu o możliwości przeprowadzenia mediacji organ administracji publicznej zwraca się do stron o:
1)
wyrażenie zgody na przeprowadzenie mediacji,
2)
wybranie mediatora
– w terminie czternastu dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
§ 4.
Zawiadomienie o możliwości przeprowadzenia mediacji zawiera pouczenie o zasadach prowadzenia mediacji oraz ponoszenia jej kosztów.
Art. 96b. Zawiadomienie o możliwości przeprowadzenia medi... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Krosno (woj. podkarpackie)
Adwokat
Kraków (woj. małopolskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Radca prawny
Gniezno (woj. wielkopolskie)
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...