• Art. 227. KPA - Przedmiot...
  23.05.2019

Kodeks postępowania administracyjnego

Stan prawny aktualny na dzień: 23.05.2019

Dz.U.2018.0.2096 t.j. - Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

Art. 227. KPA


Przedmiot skargi

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
Promuj swoją kancelarię!
Art. 227. Przedmiot skargi - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Orzeczenia: 214 Porównania: 1
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...