• Art. 187. KPA - Wstrzyman...
  23.05.2019

Kodeks postępowania administracyjnego

Stan prawny aktualny na dzień: 23.05.2019

Dz.U.2018.0.2096 t.j. - Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

Art. 187. KPA


Wstrzymanie wykonania decyzji na skutek sprzeciwu prokuratora

W przypadku wniesienia przez prokuratora sprzeciwu organ administracji publicznej, do którego sprzeciw wniesiono, obowiązany jest niezwłocznie rozpatrzyć, czy zachodzi potrzeba wstrzymania wykonania decyzji do chwili załatwienia sprzeciwu.
Promuj swoją kancelarię!
Art. 187. Wstrzymanie wykonania decyzji na skutek sprzeci... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Orzeczenia: 3 Porównania: 1
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...