• Art. 163f. - Uzasadnieni...
  21.05.2019

Kodeks postępowania administracyjnego

Stan prawny aktualny na dzień: 21.05.2019

Dz.U.2018.0.2096 t.j. - Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

Art. 163f. KPA


Uzasadnienie decyzji wydanej w postępowaniu uproszczonym

Uzasadnienie decyzji wydanej w postępowaniu uproszczonym może ograniczać się do wskazania faktów, które organ administracji publicznej uznał za udowodnione, oraz przytoczenia przepisów prawa stanowiących podstawę prawną decyzji.
Art. 163f. Uzasadnienie decyzji wydanej w postępowaniu up... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...