• Art. 163a. - Wyłączenie ...
  23.05.2019

Kodeks postępowania administracyjnego

Stan prawny aktualny na dzień: 23.05.2019

Dz.U.2018.0.2096 t.j. - Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

Art. 163a. KPA


Wyłączenie stosowania przepisów o milczącym załatwieniu sprawy

W sprawach, o których mowa w art 161–163, przepisów o milczącym załatwieniu sprawy nie stosuje się.
Promuj swoją kancelarię!
Art. 163a. Wyłączenie stosowania przepisów o milczącym za... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...