• Art. 154. KPA - Uchylenie...
  23.05.2019

Kodeks postępowania administracyjnego

Stan prawny aktualny na dzień: 23.05.2019

Dz.U.2018.0.2096 t.j. - Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

Art. 154. KPA


Uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej na mocy której żadna ze stron nie nabyła prawa

§ 1.
Decyzja ostateczna, na mocy której żadna ze stron nie nabyła prawa, może być w każdym czasie uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.
§ 2.
W przypadkach określonych w § 1 właściwy organ wydaje decyzję w sprawie uchylenia lub zmiany dotychczasowej decyzji.
§ 3.
(uchylony)
Promuj swoją kancelarię!
Art. 154. Uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej na moc... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Orzeczenia: 177 Porównania: 1 Przypisy: 3
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...