• Art. 152. KPA - Wstrzyman...
  20.05.2019

Kodeks postępowania administracyjnego

Stan prawny aktualny na dzień: 20.05.2019

Dz.U.2018.0.2096 t.j. - Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

Art. 152. KPA


Wstrzymanie wykonania decyzji przez organ

§ 1.
Organ administracji publicznej właściwy w sprawie wznowienia postępowania wstrzyma z urzędu lub na żądanie strony wykonanie decyzji, jeżeli okoliczności sprawy wskazują na prawdopodobieństwo uchylenia decyzji w wyniku wznowienia postępowania.
§ 2.
Na postanowienie w sprawie wstrzymania wykonania decyzji służy stronie zażalenie, chyba że postanowienie wydał minister lub samorządowe kolegium odwoławcze.
Art. 152. Wstrzymanie wykonania decyzji przez organ - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Orzeczenia: 81 Porównania: 1
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...