• Art. 15. KPA - Zasada dwu...
  23.05.2019

Kodeks postępowania administracyjnego

Stan prawny aktualny na dzień: 23.05.2019

Dz.U.2018.0.2096 t.j. - Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

Art. 15. KPA


Zasada dwuinstancyjności postępowania

Postępowanie administracyjne jest dwuinstancyjne, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
Promuj swoją kancelarię!
Art. 15. Zasada dwuinstancyjności postępowania - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Orzeczenia: 711 Porównania: 1
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...