• Art. 149. KPA - Postanowi...
  20.05.2019

Kodeks postępowania administracyjnego

Stan prawny aktualny na dzień: 20.05.2019

Dz.U.2018.0.2096 t.j. - Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

Art. 149. KPA


Postanowienie w przedmiocie wznowienia postępowania

§ 1.
Wznowienie postępowania następuje w drodze postanowienia.
§ 2.
Postanowienie stanowi podstawę do przeprowadzenia przez właściwy organ postępowania co do przyczyn wznowienia oraz co do rozstrzygnięcia istoty sprawy.
§ 3.
Odmowa wznowienia postępowania następuje w drodze postanowienia.
§ 4.
Na postanowienie, o którym mowa w § 3, służy zażalenie.
Art. 149. Postanowienie w przedmiocie wznowienia postępow... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Orzeczenia: 483 Porównania: 1 Przypisy: 2
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...