• Art. 141. KPA - Zażalenia...
  20.05.2019

Kodeks postępowania administracyjnego

Stan prawny aktualny na dzień: 20.05.2019

Dz.U.2018.0.2096 t.j. - Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

Art. 141. KPA


Zażalenia na postanowienia

§ 1.
Na wydane w toku postępowania postanowienia służy stronie zażalenie, gdy kodeks tak stanowi.
§ 2.
Zażalenia wnosi się w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia stronie, a gdy postanowienie zostało ogłoszone ustnie - od dnia jego ogłoszenia stronie.
Art. 141. Zażalenia na postanowienia - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Orzeczenia: 263 Porównania: 1
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...