• Art. 133. KPA - Przesłani...
  26.05.2019

Kodeks postępowania administracyjnego

Stan prawny aktualny na dzień: 26.05.2019

Dz.U.2018.0.2096 t.j. - Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

Art. 133. KPA


Przesłanie odwołania i akt sprawy organowi odwoławczemu

Organ administracji publicznej, który wydał decyzję, obowiązany jest przesłać odwołanie wraz z aktami sprawy organowi odwoławczemu w terminie siedmiu dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie, jeżeli w tym terminie nie wydał nowej decyzji w myśl art. 132 uwzględnienie odwołania przez organ pierwszej instancji .
Promuj swoją kancelarię!
Art. 133. Przesłanie odwołania i akt sprawy organowi odwo... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Orzeczenia: 88 Porównania: 1
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...