• Art. 129. KPA - Tryb wnos...
  23.05.2019

Kodeks postępowania administracyjnego

Stan prawny aktualny na dzień: 23.05.2019

Dz.U.2018.0.2096 t.j. - Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

Art. 129. KPA


Tryb wnoszenia odwołania

§ 1.
Odwołanie wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
§ 2.
Odwołanie wnosi się w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie - od dnia jej ogłoszenia stronie.
§ 3.
Przepisy szczególne mogą przewidywać inne terminy do wniesienia odwołania.
Promuj swoją kancelarię!
Art. 129. Tryb wnoszenia odwołania - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Orzeczenia: 423 Porównania: 1
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...