• Art. 67[10]. KP - Zakres ...
  21.09.2019

Kodeks pracy

Stan prawny aktualny na dzień: 21.09.2019

Dz.U.2019.0.1040 t.j. - Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy

Art. 6710. KP


Zakres informacji dla telepracownika

§ 1.
Jeżeli podjęcie pracy w formie telepracy następuje zgodnie z art. 677 uzgodnienia dotyczące wykonywania pracy w formie telepracy § 1 pkt 1, informacja, o której mowa w art. 29 elementy i tryb zawarcia umowy o pracę § 3, obejmuje dodatkowo co najmniej:
1)
określenie jednostki organizacyjnej pracodawcy, w której strukturze znajduje się stanowisko pracy telepracownika;
2)
wskazanie osoby lub organu, o których mowa w art. 31 podmiot wykonujący czynności z zakresu prawa pracy za pracodawcę będącego jednostką organizacyjną, odpowiedzialnych za współpracę z telepracownikiem oraz upoważnionych do przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania pracy.
§ 2.
W przypadku, o którym mowa w art. 677 uzgodnienia dotyczące wykonywania pracy w formie telepracy § 1 pkt 2, pracodawca przekazuje na piśmie telepracownikowi informacje określone w § 1 pkt 1 i 2, najpóźniej w dniu rozpoczęcia przez niego wykonywania pracy w formie telepracy.
Art. 6710. Zakres informacji dla telepracownika - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Mediator
Poznań (woj. wielkopolskie)
Prawnik
Grodzisk (woj. mazowieckie)
Adwokat
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Warszawa (woj. mazowieckie)
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...