Query failed: connection to localhost:9313 failed (errno=111, msg=Connection refused). Dział I. Przepisy ogólne - Kodeks cywilny - KC
  • Kodeks cywilny
  23.01.2020

Kodeks cywilny

Stan prawny aktualny na dzień: 23.01.2020

Dz.U.2019.0.1145 t.j. - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny

Dział I. Przepisy ogólne

Przez umowę przewozu przewoźnik zobowiązuje się w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do przewiezienia za wynagrodzeniem osób lub rzeczy.
Orzeczenia: 51
Przepisy tytułu niniejszego stosuje się do przewozu w zakresie poszczególnych rodzajów transportu tylko o tyle, o ile przewóz ten nie jest uregulowany odrębnymi przepisami.
Orzeczenia: 3
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...