• Podania - Dokumenty
  09.07.2020

Ponad 2 000 wzorów pism i umów przygotowanych przez specjalistów we współpracy z kancelariami prawnymi! Czytaj więcej
Dokumenty zawierają:
 • Opis dokumentu
 • Instrukcję uzupełnienia pisma
 • Przykładowo uzupełniony wzór

Szukaj dokumentów: Szukaj czyść
Kategoria: Typ:

Znaleziono 17 dokumentów:

 • Otwarcie nowego rachunku - nieponoszenie odpowiedzialności za długi osoby trzeciej
  Wniosek o otwarcie nowego rachunku – nieponoszenie odpowiedzialności za długi osoby trzeciej to oświadczenie woli, w którym zrzekamy się ciężaru odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania zaciągnięte przez współposiadacza rachunku bankowego. Opcjonalnie jest to również żądanie likwidacji wspólnego rachunku i otwarcia nowego, którego posiadaczem będzie wyłącznie wnioskodawca.
  Kategorie dokumentu: finanse, księgowość Typy dokumentu: podania, wnioski
 • Podanie do dziekana
  Podanie do dziekana o przyśpieszenie sesji jest to podanie składane przez studenta, w celu przyśpieszenia terminu zdawania sesji egzaminacyjnej. W podaniu należy dokładnie uzasadnić powód prośby o przyśpieszenie sesji. Podanie do dziekana składa się zawsze w formie pisemnej za pośrednictwem dziekanatu.
  Kategorie dokumentu: studiowanie Typy dokumentu: podania
 • Podanie o indywidualny tok studiów
  Podanie o indywidualny tok studiów jest to podanie składane przez studenta, w celu uzyskania zgody na indywidualny plan studiów oraz program nauczania. W podaniu należy uzasadnić powód składania podania. Podanie takie składa się zawsze w formie pisemnej za pośrednictwem dziekanatu.
  Kategorie dokumentu: studiowanie Typy dokumentu: podania
 • Podanie o podwyższenie wynagrodzenia za pracę
  Podanie o podwyższenie wynagrodzenia za pracę - dokument, w którym pracownik zwraca się do pracodawcy z prośbą o podwyższenie wysokości przysługującego mu dotychczas wynagrodzenia za pracę. Podanie o podwyższenie wynagrodzenia za pracę powinno wskazywać proponowaną przez pracownika wysokość wynagrodzenia oraz uzasadnienie prośby.
  Kategorie dokumentu: praca Typy dokumentu: podania, prośby
 • Podanie o przedłużenie terminu uiszczenia opłaty za studia
  Podanie o przedłużenie terminu uiszczenia opłaty za studia jest to podanie składane przez studenta, w celu uzyskania zgody na przesunięcie terminu uiszczenia opłaty związanej z pobieraniem nauki. W podaniu należy dokładnie uzasadnić powód składania podania. Podanie takie składa się zawsze w formie pisemnej za pośrednictwem dziekanatu.
  Kategorie dokumentu: studiowanie Typy dokumentu: podania
 • Podanie o przesunięcie terminu obrony pracy dyplomowej
  Podanie o przesunięcie terminu obrony pracy dyplomowej jest to podanie składane przez studenta, w celu uzyskania zgody zmianę terminu obrony pracy dyplomowej. W podaniu należy dokładnie uzasadnić powód składania podania. Podanie o przesunięcie terminu obrony pracy dyplomowej składa się zawsze w formie pisemnej za pośrednictwem dziekanatu.
  Kategorie dokumentu: praca Typy dokumentu: podania
 • Podanie o przyjęcie na wyższy semestr studiów
  Podanie o przyjęcie na wyższy semestr studiów jest to podanie składane przez studenta, w celu przeniesienia na wyższy semestr studiów na inną uczelnię niż dotychczasowa. W podaniu należy wskazać obecną uczelnię oraz kierunek i system studiów. Podanie takie składa się zawsze w formie pisemnej za pośrednictwem dziekanatu.
  Kategorie dokumentu: studiowanie Typy dokumentu: podania
 • Podanie o uchylenie decyzji o skreśleniu z listy studentów
  Podanie o uchylenie decyzji o skreśleniu z listy studentów jest to podanie składane przez studenta, w celu odwołania się od decyzji o uchyleniu z listy studentów. W podaniu należy uzasadnić dlaczego wystąpiły okoliczności, które spowodowały skreślenie z listy studentów . Podanie takie składa się zawsze w formie pisemnej za pośrednictwem dziekanatu.
  Kategorie dokumentu: studiowanie Typy dokumentu: podania
 • Podanie o urlop okolicznościowy
  Pracownikowi zgodnie z przepisami przysługuje urlop okolicznościowy w wysokości: 1) 2 dni - w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy, 2) 1 dzień - w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostając...
  Kategorie dokumentu: praca, przedsiębiorca, urlopy, pracownik, pracodawca Typy dokumentu: podania, wnioski
 • Podanie o wpis warunkowy
  Podanie o wpis warunkowy jest to podanie składane przez studenta, w celu uzyskania zgody na wpis warunkowy z przedmiotu realizowanego na studiach. W podaniu należy dokładnie uzasadnić powód składania podania. Podanie takie składa się zawsze w formie pisemnej za pośrednictwem dziekanatu.
  Kategorie dokumentu: studiowanie Typy dokumentu: podania
 • podanie o wydanie duplikatu legitymacji studenckiej
  Podanie o wydanie duplikatu legitymacji studenckiej jest to podanie składane przez studenta, w celu wydania duplikatu legitymacji studenckiej. W podaniu należy dokładnie uzasadnić powód prośby o wydanie duplikatu legitymacji. Podanie takie składa się zawsze w formie pisemnej do kierownika dziekanatu.
  Kategorie dokumentu: studiowanie Typy dokumentu: podania
 • Podanie o wykreślenie z listy studentów
  Podanie o wykreślenie z listy studentów jest to podanie składane przez studenta, w celu uzyskania zgody na skreślenie go z listy studentów. W podaniu należy uzasadnić powód składania podania. Podanie takie składa się zawsze w formie pisemnej za pośrednictwem dziekanatu.
  Kategorie dokumentu: studiowanie Typy dokumentu: podania
 • Podanie o wyrażenie zgody na wyznaczenie dodatkowego terminu zaliczenia
  Podanie o wyrażenie zgody na wyznaczenie dodatkowego terminu zaliczenia jest to podanie składane przez studenta, w celu uzyskania zgody na dodatkowy termin zaliczenia niezdanego przedmiotu. W podaniu należy wskazać przedmiot, który student chce poprawić. Podanie takie składa się zawsze w formie pisemnej w dziekanacie.
  Kategorie dokumentu: studiowanie Typy dokumentu: podania
 • Podanie o zatwierdzenie tematu pracy magisterskiej
  Podanie o zatwierdzenie tematu pracy magisterskiej jest to podanie składane przez studenta, w celu zatwierdzenia tematu pracy magisterskiej. W podaniu należy wskazać tytuł pracy magisterskiej. Podanie musi zawierać podpis promotora, który zatwierdził tytuł pracy magisterskiej. Podanie takie składa się zawsze w formie pisemnej za pośrednictwem dziekanatu.
  Kategorie dokumentu: studiowanie Typy dokumentu: podania
 • Podanie o zmianę promotora
  Podanie o zmianę promotora jest to podanie składane przez studenta, w celu uzyskania zgody zmianę promotora. W podaniu należy dokładnie uzasadnić powód składania podania o zmianę promotora. Podanie takie składa się zawsze w formie pisemnej za pośrednictwem dziekanatu.
  Kategorie dokumentu: studiowanie Typy dokumentu: podania
 • Wniosek o wyrażenie zgody na użycie samochodu prywatnego do celów służbowych
  Wniosek o wyrażenie zgody na użycie samochodu prywatnego do celów służbowych może mieć na celu porozumienie się pracownika z pracodawcą w przedmiocie zwrotu kosztów podróży służbowej. Jeżeli wysokość zwrotu kosztów podróży nie zostały uregulowane w odpowiednich przepisach, mogą one zostać wskazane w takim wniosku.
  Kategorie dokumentu: biznes, praca, przedsiębiorca Typy dokumentu: podania, wnioski
 • Zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego - czynny żal
  Zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego - czynny żal polega na zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego o popełnieniu przez podatnika czynu zabronionego i jednoczesnym ujawnieniu istotnych okoliczności tego czynu, w szczególności wskazaniu osób współdziałających w jego popełnieniu. Warunkiem skorzystania z czynnego żalu jest uiszczenie całej wymaganej należności publicznoprawnej, która zo...
  Kategorie dokumentu: finanse, podatki, urząd skarbowy, przedsiębiorca Typy dokumentu: druki urzędowe, podania, prośby, zawiadomienie
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...