• Grunty - Dokumenty
  26.06.2019

Ponad 2 000 wzorów pism i umów przygotowanych przez specjalistów we współpracy z kancelariami prawnymi! Czytaj więcej
Dokumenty zawierają:
 • Opis dokumentu
 • Instrukcję uzupełnienia pisma
 • Przykładowo uzupełniony wzór

Szukaj dokumentów: Szukaj czyść
Kategoria: Typ:

Znaleziono 4 dokumentów:

 • Protokół przekazania terenu budowy
  dokument, który zawiera zgodne oświadczenia stron (Inwestora i Wykonawcy) określonego stosunku prawnego co do faktycznego stanu technicznego przekazywanego drugiej stronie terenu budowy, stanu liczników i itp. i inne uwagi dotyczące terenu budowy stosownie do woli stron. Zazwyczaj protokół taki jest załącznikiem do umowy kreującej stosunek prawny.
  Kategorie dokumentu: biznes, budownictwo, grunty, inwestor, budowa Typy dokumentu: protokół
 • Wniosek inwestora o stwierdzenie niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku/lokalu/na teren sąsiedniej nieruchomości
  Dokument, w którym inwestor zwraca się do właściwego organu o rozstrzygnięcie w przedmiocie niezbędności wejścia inwestora do sąsiedniego budynku, lokalu bądź na teren sąsiedniej nieruchomości w celu rozpoczęcia prac przygotowawczych lub robót budowlanych prowadzonych przez inwestora. Inwestor występuje z przedmiotowym wnioskiem do właściwego organu, gdy nie uzyskał zgody właściciela bądź najemcy ...
  Kategorie dokumentu: budownictwo, nieruchomość, grunty, odszkodowanie Typy dokumentu: wnioski
 • Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  Jeżeli działka, na której chcemy budować nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego musimy wystąpić z wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu co do zasady składamy w Urzędzie Gminy. Decyzję o warunkach zabudowy wydaje wówczas wójt/burmistrz/prezydent miasta. Decyzję o warunkach zabudow...
  Kategorie dokumentu: budownictwo, grunty Typy dokumentu: wnioski
 • Zgłoszenie dokonania zmian w ewidencji gruntów i budynków
  Zgłoszenie dokonania zmian w ewidencji gruntów i budynków ma na celu aktualizację informacji o właścicielach nieruchomości. Właściciele nieruchomości mają obowiązek zgłaszać właściwemu staroście (ze względu na miejsce położenia nieruchomości) wszelkie zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków.
  Kategorie dokumentu: budownictwo, grunty Typy dokumentu: zgłoszenia
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...